Attointegrointi tarkoittaa…

Määritellään niiden attoaineiden tutkinnon osien  tai jonkun opintojakson /asiakokonaisuuden osaaminen, joka vaaditaan ammatillisten aineiden tutkinnon osissa (yhtymäkohdat ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja kriteerien kanssa).

Toteuttamisessa on huomioitava tarkoituksenmukaisuus ja luontevuus.

Tämä edellyttää yhteistyötä ja keskustelua !

(atto- ja ammatillisten aineiden opettajat, työelämän edustajat)

Atto-aineita on integroitu ammatillisiin opintoihin eri tavoin mm.

Attojen työvaltaistamisessa ovat mukana projektit: