Configure the content of this block in Theme Configuration.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
•Hankkeen pilottiryhmänä on elokuussa 2013 aloittavat peruskoulupohjaiset merkonomiopiskelijat.

Hankkeen tuloksena syntyy:

•oppimispolkuja, joissa työssäoppimisen laajuus on suurempi ja missä myös ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan oppia työssä ja myöhemmin myös arvioida
•henkilökohtaisen ohjauksen malli
 
Tavoitteet ja kuvaus:
•Laajentaa opiskelijoiden yksilöllisiä valintamahdollisuuksia ja opintopolkuja ja ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit
•Työssäoppimisen laajeneminen ammatillisissa opinnoissa ja ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot)
 
Lisätietoja Pia Hemmilä, Maarit Kuosa

Osaamiskartta_liiketalous.emf 

 

 

 


  • No labels