Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä – projektin ohjausryhmän kokous 2

Aika Maanantai 21.2.2011 klo 8.30 - 10.00
Paikka LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone MyllyHarmaakorpi Vesa, pj Professori Lappeenrannan tekninen yliopisto
Jouttimäki Senja Pääsihteeri Lahden yliopistokeskus
Järvelä Pentti Tkt, professori Tampereen teknillinen yliopisto
Kostia Silja Yliopettaja LAMK / Tekniikan ala
Mäenpää Katariina Projektipäällikkö LAMK / Innovaatiokeskus
Niemi Teea ESR-koordinaattori Hämeen ELY-keskus
Salomaa Minna-Maija Projektipäällikkö Palmenia, Lahden yksikkö
Starckjohann Päivi Johtaja LAMK / Innovaatiokeskus
Tiikkainen Jari Kehittämispäällikkö LAKES
Tura Tomi Johtaja Lahden tiede- ja yrityspuisto
Väänänen Ilkka Tutkimusjohtaja LAMK / Innovaatiokeskus
Viskari Risto Tuotekehitysjohtaja Fazer Mylly
Patosalmi Pentti Toimitusjohtaja Ferroplan
Rusila Pekka Yritysvalmentaja, johtaja Suomen Luomupekka Oy
Järvinen Tiina, sihteeri


 1. Kokouksen avaus
 • Pj Vesa Harmaakorpi avasi kokouksen 1. Ohjausryhmän kokoonpano
 • yritysedustajien esittely, mukana kaksi yritystä: Fazer Mylly ja Ferroplan Oy 1. Projektin ajankohtaiset asiat
 • Kauden 1.9. - 31.12.2010 maksatushakemus
  • Maksatushakemus jaettiin kokouksessa
   • projekti käynnissä vasta syksyn ajan, kuluja vasta vähän
  • väliraportti (liite 1) (kokouskutsun liitteenä)
  • seurantaraportti (liite 2) (kokouskutsun liitteenä)
   • Rahoittaja totesi olevansa tyytyväinen raportteihin


Raportit todetaan asianmukaisiksi

 • Projektin näkyvyys; nettisivut
  • Nettisivujen toteuttajaa ei ole vielä valittu
  • yrityspilotit ja valmennus
   • Yritysyhteistyössä mukana Fazer Mylly ja Ferroplan Oy


Ferroplan / Pentti Patosalmi

 • suunnittelu, toteutus
 • lähilogistisia ratkaisuja: kuljettimia ja kuljetinjärjestelmiä
 • 8 toimialaa
 • tietoteknisten ratkaisujen hyväksikäyttäjä
 • teknisten osien mallintaminen 90-luvulla
 • automaatiosuunnittelun automatisointi (TEKES -hanke, digitaaliset tuoteprosessit)
 • Tee toisin kun muut, niin teet yleensä paremmin kuin muut.
 • Ulkopuolista osaamista ei saatavilla.
 • 3 % vuosittaisesta liikevaihdosta tuotekehitykseen
 • 5,1 milj. liikevaihto, 200 000 € tuotekehitykseen v. 2010
 • Mahdollisia innoprojekteja valmennuksen yrityspilotiksi:
  • prosessimallintaminen
  • jakelukanavien rakentaminen
  • jakeluketju
  • lisää resursseja tuotekehittämiseen


Vesa Harmaakorpi

 • avoimin kortein pelattavaa kehittäjäkumppanuutta
 • toimintakulttuurin muutos LAMK:ssa kohti innobrokeruutta
 • toimintakulttuurin muutos alueella
 • LAMK:n innobrokerilla ja yrityksellä pitkäaikainen kumppanuus
 • yritys + yliopistoyksikkö + ammattikorkeakoulu + asiantuntijoita


Silja Kostia

 • opiskelijaideat ja innostus yrityksen voimavaraksi, vaikka heti ei voidakaan vastata yksittäiseen kysymykseen tai ongelmaan
 • yhteisten käytänteiden löytäminen yrityksen eduksi
 • Ferroplanin työntekijät, jotka opiskelevat LAMK:ssa "kaksoisagenteiksi"


Pentti Järvelä

 • kokemusta yliopistoilta yrityksille
 • yritys tunnettava, yrityksen filosofia ja ongelmat tunnettava ennen kun pystytään auttamaan


Risto Viskari

 • "Innovaatiosukkula"


Teea Niemi

 • Mitä keskeisiä toimenpiteitä tänä keväänä
  • sitouttaa LAMK:n opettajat
  • miten saadaan opiskelijaresurssit mukaan
  • yrityskontakteja (5-6 yritystä mukaan projektin loppuun asti kestävään yhteistyöhön)
  • Vesa Harmaakorpi: LUT:n apu yrityskontaktien kanssa: kaksi EU-projektia voi tehdä yhteistyötä, Tuomo Uotila kontaktihenkilö 1. Muut asiat
 • Ei ollut muita asioita 1. Seuraavan kokous
 • torstaina 9.6.2011 klo 8:30 - 10:00 1. Kokouksen päättäminen
 • Kokous päättyi klo 9:30


________________________ ________________________
Vesa Harmaakorpi Tiina Järvinen
puheenjohtaja sihteeri
Jakelu
Ohjausryhmän jäsenet

 • No labels