Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä – projektin ohjausryhmän asettamiskokous
Aika Maanantai 20.12.2010 klo 15 - 16.10
Paikka LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Mylly
Osallistujatpj. Harmaakorpi Vesa Lappeenrannan teknillinen
yliopisto
Järvelä Pentti Tampereen teknillinen yliopisto
Kostia Silja Lahden ammattikorkeakoulu
Mäenpää Katariina Lahden ammattikorkeakoulu
Niemi Teea Hämeen ELY -keskus
Salomaa Minna-Maija Palmenia Lahden yksikkö
Tiikkainen Jari LAKES
Tura Tomi Lahden tiede- ja yrityspuisto
Väänänen Ilkka Lahden ammattikorkeakoulu
siht. Tarja Palvi LAMK/Innovaatiokeskus
Poissa Jouttimäki Senja Lahden yliopistokeskus
Starckjohann PäiviLahden ammattikorkeakoulu


1Kokouksen avaus Projektipäällikkö avasi kokouksen klo 15:07.
2Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin toimi professori Vesa Harmaakorpi ja sihteeriksi projektisihteeri Tarja Palvi.

  1. Ohjausryhmän kokoonpano


Ohjausryhmän jäsenet esittelivät itsensä ja ilmoittivat varajäsenensä. Ohjausryhmän kokoonpano liitteenä. (liite 1).
Lahden ammattikorkeakoulu (myöhemmin Lamk) listaa yritysedustajia ohjausryhmään 2-4 kpl varajäsenineen. Lamk:sta lähetetään ohjausryhmän jäsenille ehdotukset yritysedustajista s-postitse hyväksyttäväksi. Projektipäällikkö esittelee yritysedustajat seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

  1. Ohjausryhmän tehtävät, rahoittajan ohjeistus


Ohjeistus liitteenä. (liite 2).
Projektille ei perusteta erillistä kehittämistyöryhmää vaan ohjausryhmä hoitaa varsinaisen ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi kehittämistyöryhmän tehtävät.


  1. Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä – projektin taustaa ja tulevaa


Innobrokerit -projektin taustalla on 2006 - 2008 toteutettu Innopromot -hanke, jossa kehitettiin alueellista innovaatiopromoottorijärjestelmää käytäntölähtöisen innovaatioajattelun pohjalta. Parasta aikaa käynnissä olevan projektin tarkoituksena on jatkaa Innopromoissa alulle pantua työtä laajentaen toimintaa päijät-hämäläisiin pk-yrityksiin sekä juurruttaa innobrokeroinnista pysyvä ja elinvoimainen alueellinen käytäntö.
Projektissa arvioidaan innovaatiotoiminnan nykytila ja kehitystarpeet, pilotoidaan pk-yritysyhteistyötä sekä suunnitellaan ja toteutetaan innovaatio-osaamisen kehittämisvalmennus. Apuna käytetään Innopromoista opittua, innopromokoulutukseen osallistuneiden kokemuksia sekä projektin tiimoilta syntyneitä julkaisuja (mm. Parviainen et al., 2007; Parjanen et al., European Planning Studies, forthcoming). Valmennus tulee perustumaan käytännöstä nouseviin tarpeisiin ja sen tulee olla joustava elämään ympäröivien haasteiden mukana. Alustava kehys valmennusta varten tulisi selvittää maaliskuun loppuun mennessä.
Projektin verkkosivut ja sähköiset työskentelyalustat otetaan käyttöön alkuvuodesta, kevään aikana järjestetään myös tiedotustilaisuus projektista. Marja-Liisa Neuvonen-Rauhalan virkavapauden myötä vapautuneet resurssit tullaan arvioimaan ja hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyökuviot muiden projektien kanssa pidetään mielessä (esim. linkitykset sivustojen välillä mm. Dyna ja KIT).
Projektin sidos korkeakoulustrategiaan on tiedostettava, mutta sen rinnalla myös oma painoarvonsa työelämäyhteistyöllä/-kumppanuuksien kehittämisellä: yrityspilotit aloittavat valmennuksen valmistelun jatkuen sen jälkeen rinnakkain valmennuksen kanssa. Tärkeät valinnat koskien Painopistealueita koskevat tärkeät valinnat: mitkä ovat mukaan tulevat koulutusalat, miten huomioidaan erilaiset fokukset/toimintatavat, kuka on tuotteen loppukäyttäjä, ketä varten tätä projektia tehdään (ei yrityksen kehittämisprojekti). Tavoitteena on paremminkin toimintakulttuurin muuttaminen kuin esim. yksittäinen tuotekehitysprosessi.
Brokeroinnin elementit tulisi olla mukana koko T&K-toiminnan kehittämisessä (systeemisyys koko innovaatiojärjestelmässä ja toimijoiden kesken). Brokereita olisi hyvä saada moninaisista toimijakombinaatioista, jolloin brokerointi syntyisi periaatteella "yhdessä opiskellen käytänteiksi", ts. partneriorganisaatioista ja muista sidosryhmistä. Ajatuksia jatkoa varten: pilottiprojekteissa opettaja (partnerin edustaja), opiskelija, yritys = troikka, opettaja + opiskelija yritykseen resursseiksi? Mitä projektin osapuolille jää projektin jälkeen? (LAMK, LTY, TTY, TYP, LAKES, opiskelija, yritys, päijät-hämäläinen innovaatiojärjestelmä).

  1. Projektihakemus, avattu projektisuunnitelma, projektipäätös ja budjetti


Projektihakemus, avattu projektisuunnitelma, projektipäätös ja budjetti jaettiin kokouksessa. (liitteet 3-6).
7Muut asiatProjektille tehdään lähtötilannekuvaus/nykytilakartoitus.
8Seuraava kokous
Seuraava kokous on 21.2.2011 klo 8:30 – 10:00, LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Mylly.
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10.


Vesa Harmaakorpi Tarja Palvi
puheenjohtaja sihteeriLiitteet hallintoviranomaisen (TEM 27.2.2009) ohje ohjausryhmätoimintaan
ohjausryhmän kokoonpano
projektihakemus
avattu projektisuunnitelma
projektipäätös
budjetti
Jakelu Ohjausryhmän jäsenet

  • No labels