Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
borderfalse
Column
width10%

Yleisiä ideoita opetukseen:

Enotes

Open Educational Resources - ilmaisia ja valmiita käyttökelpoisia tuntisuunnitelmia eri aiheista. Mainioita ideoita omien oppituntien pohjiksi.

Nortel learnit - Valmiita tuntisuunnitelmia resursseineen eri aiheista.

YLE Opettaja.tv - YLE:n sivusto jossa on todella paljon opetusmateriaalia.

Opettajan verkkopalvelu EDU.fi - Opetushallituksen sivusto. Uutisia, artikkeleita, opetusmateriaalia ja muuta hyödyllistä.

Opetushallitus - Opetushallituksen sivuilta löytyy paljon ilmaisia julkaisuja, kaikki säädökset ja ohjeet ja ajankohtaisia tiedotteita.

Column
width10%

Rajatumpia ideoita:

Bioteknologian opetusmateriaaleja

www.ego4u.com Liiketalouden englannin opiskeluun kaikenlaista. On kielioppitehtäviä, sanastotehtäviä, asiakaspalvelutilanteita,  viihdettä ja kulttuuripläjäyksiä. Siellä on myös liikekirjegeneraattori, jolla voi laatia tilauksia jne. Käteviä esim. kielistudio/atk-luokassa, kun esim.kirjan tehtävät ja joku kuuntelu on tehty. Jokainen saa edetä omassa tahdissaan.