Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Wiktionary - Ilmainen wikimuotoinen sanakirja.
Sanalisko - Ilmainen sanakirja.
Beamlab - Ilmainen sanakirja.
Ilmainensanakirja.fi - Ilmainen sanakirja.
Makupalat - Kattava linkkilista järjestettynä aihealueittain.
ATK-sanasto - ATK-sanastoa käännettynä suomeksi. Kätevä jos ei tiedä jonkin mystisen lyhenteen merkitystä.
English-Finnish-English Online Dictionary - Englanti-Suomi-Englanti sanakirja