IT sivuston haku

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 7-Zip (tiedostojen pakkaus ja -purku)
 • Adobe Flash Player (selaimen multimedialiitännäinen)
 • Adobe Reader (pdf-tiedostojen lukuohjelma)
 • Adobe Shockwave Player (selaimen multimedialiitännäinen)
 • Java Runtime Environment (Java-sovellusten käyttöympäristö)
 • Microsoft Mathematics (matematiikka, kaavat)
 • Microsoft Office 2013 2016 Professional (toimisto-ohjelmistot)
     Sisältää komponentit:
  • Microsoft Word (tekstinkäsittely)
  • Microsoft Excel (taulukkolaskenta)
  • Microsoft PowerPoint (esitysgrafiikka)
  • Microsoft OneNote (muistiinpanot)
  • Microsoft Outlook (sähköposti, kalenteri, ajanhallinta)
  • Microsoft Lync (pikaviestin, verkkoneuvottelut)
  • Microsoft Access (tietokannat ja -sovellukset)
  • Microsoft InfoPath (lomakkeet)
  • Microsoft Publisher (julkaisu, taitto)
  • Microsoft Visio (suunnittelu, vuokaaviot)
  • Microsoft Project (projektit, aikataulutus)
 • PuTTY Tray (etäpääteyhteydet)
 • VLC Media Player (multimediatoistin)
 • WinSCP (ftp/sftp/scp -tiedonsiirto)
 • Windows Defender (Virustorjunta)

...