IT sivuston haku

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Langattomat verkot

LAMK -verkko on LAMKin oma langaton verkko ja siitä on pääsy myös sisäverkon palveluihin.

Eduroam on yleisesti korkeakouluissa käytössä oleva verkko josta pääsy sisäverkkoon on rajoitetumpaa.

LAMKin tiloissa voi käyttää myös julkista LahtiFreeWifi LahtiFreeWifi (mastonet) -verkkoa.

 

Lisätietoa Respassa.

  • Miten liityn langattomaan verkkoon?
  • Miten poistan langattoman verkon profiilin?

 

 

Wireless networks

LAMK -network is our own wireless network and it can be used to access services in our intranet.

Eduroam is widely used wireless network in Universities around the world and access from eduroam to LAMK's intranet services is more restricted compared to LAMK -network.

It is also possible to use public LahtiFreeWifi -network in all LAMK's offices

 

More information in Respa.

  • How can I connect wireless network?
  • How can I delete wireless network profile?