IT sivuston haku

IT sivujen etusivu: https://wiki.lamk.fi/display/it

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Langattomat verkot

LAMK -verkko on LAMKin oma langaton verkko ja siitä on pääsy myös sisäverkon palveluihin.

Eduroam on yleisesti korkeakouluissa käytössä oleva verkko josta pääsy sisäverkkoon on rajoitetumpaa.

LAMKin tiloissa voi käyttää myös julkista LahtiFreeWifi -verkkoa.

 

Lisätietoa Respassa.

  • Langattomaan Miten liityn langattomaan verkkoon liittyminen?
  • Langattoman Miten poistan langattoman verkon profiilin poisto?

 

 

Wireless networks

LAMK -network is our own wireless network and it can be used to access services in our intranet.

Eduroam is widely used wireless network in Universities around the world and access from eduroam to LAMK's intranet services is more restricted compared to LAMK -network.

It is also possible to use public LahtiFreeWifi -network in all LAMK's offices

 

More information in Respa.

  • Joining How can I connect wireless network?
  • Deleting How can I delete wireless network profile?