IT sivuston haku

IT sivujen etusivu: https://wiki.lamk.fi/display/it

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä valtionhallinnon laitoksissa voimassa olevaan yleiseen tietoturvasääntöpakettiin pohjautuva tietoturvasäännöstö. Säännöstön on luonut ja sitä kehittää yliopistojen FUCIO -työryhmä. Lahden ammattikorkeakoulun tietoturvasäännöstö pyritään pitämään yhtenäisenä Suomen ammattikorkeakoulujen Sec -työryhmän yliopiston säännöstöstä muokkaaman tietoturvasäännöstön kanssa.

Lahden ammattikorkeakoulun jokainen käyttäjä on velvollinen noudattamaan sääntöjä. Tietoturvarikkeissä sovelletaan säännöstöä aina, vaikka käyttäjä ei olisikaan lukenut sitä. Käyttäjät ovat allekirjoittaneet/hyväksyneet tunnuksen saadessaan ehdot, jossa hän sitoutuu verkon käyttösääntöihin ja siten myös tietoturvasäännöstöön. Tietoturvasäännöstö perustuu lainsäädäntöön.

 

Lahti University of Applied Sciences adheres to current best practices and procedures in  information security as recommended by the FUCIO working group.  

All users at Lahti University of Applied Sciences have agreed to abide by these practices as a signed contractual term of employment or study at  Lahti University of Applied Sciences, and therefore they have the binding force of law. Users are expected to abide by these security practices even if they have not read them.

Read more Respa (login LAMK email address):