Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0


Innobrokerit - Partneritapaaminen Innovaatiokeskuksessa 8.6.2011MUISTIO


Paikalla: Senja Jouttimäki
Mari Merenluoto
Heli Vesanto
Katariina Mäenpää
Anu Raappana
Tiina Järvinen (muistion kirjoittaja)
...