Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä - projektin ohjausryhmän kokous 2

Aika Maanantai 21.2.2011 klo 8.30 - 10.00
Paikka LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone MyllyHarmaakorpi Vesa, pj Professori Lappeenrannan tekninen yliopisto
Jouttimäki Senja Pääsihteeri Lahden yliopistokeskus
Järvelä Pentti Tkt, professori Tampereen teknillinen yliopisto
Kostia Silja Yliopettaja LAMK / Tekniikan ala
Mäenpää Katariina Projektipäällikkö LAMK / Innovaatiokeskus
Niemi Teea ESR-koordinaattori Hämeen ELY-keskus
Salomaa Minna-Maija Projektipäällikkö Palmenia, Lahden yksikkö
Starckjohann Päivi Johtaja LAMK / Innovaatiokeskus
Tiikkainen Jari Kehittämispäällikkö LAKES
Tura Tomi Johtaja Lahden tiede- ja yrityspuisto
Väänänen Ilkka Tutkimusjohtaja LAMK / Innovaatiokeskus
Viskari Risto Tuotekehitysjohtaja Fazer Mylly
Patosalmi Pentti Toimitusjohtaja Ferroplan
Rusila Pekka Yritysvalmentaja, johtaja Suomen Luomupekka Oy
Järvinen Tiina, sihteeri


...