Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä - projektin ohjausryhmän asettamiskokous
Aika Maanantai 20.12.2010 klo 15 - 16.10
Paikka LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Mylly
Osallistujatpj. Harmaakorpi Vesa Lappeenrannan teknillinen
yliopisto
Järvelä Pentti Tampereen teknillinen yliopisto
Kostia Silja Lahden ammattikorkeakoulu
Mäenpää Katariina Lahden ammattikorkeakoulu
Niemi Teea Hämeen ELY -keskus
Salomaa Minna-Maija Palmenia Lahden yksikkö
Tiikkainen Jari LAKES
Tura Tomi Lahden tiede- ja yrityspuisto
Väänänen Ilkka Lahden ammattikorkeakoulu
siht. Tarja Palvi LAMK/Innovaatiokeskus
Poissa Jouttimäki Senja Lahden yliopistokeskus
Starckjohann PäiviLahden ammattikorkeakoulu


1Kokouksen avaus Projektipäällikkö avasi kokouksen klo 15:07.
2Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin toimi professori Vesa Harmaakorpi ja sihteeriksi projektisihteeri Tarja Palvi.

...

  1. Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä - projektin taustaa ja tulevaa

...


Projektihakemus, avattu projektisuunnitelma, projektipäätös ja budjetti jaettiin kokouksessa. (liitteet 3-6).
7Muut asiatProjektille tehdään lähtötilannekuvaus/nykytilakartoitus.
8Seuraava kokous
Seuraava kokous on 21.2.2011 klo 8:30 - 10:00, LAMK, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Mylly.
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10.


Vesa Harmaakorpi Tarja Palvi
puheenjohtaja sihteeriLiitteet hallintoviranomaisen (TEM 27.2.2009) ohje ohjausryhmätoimintaan
ohjausryhmän kokoonpano
projektihakemus
avattu projektisuunnitelma
projektipäätös
budjetti
Jakelu Ohjausryhmän jäsenet