Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelujensa rahoittamiseen ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea, jonka myöntämisen perusteita ovat ammattikorkeakouluun hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja opintojen riittävä edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Ammattikorkeakoulut kuuluvat korkeakoulujen opintotuen piiriin. Opiskelu luetaan päätoimiseksi, kun opintopisteitä kertyy vähintään 5 opintopistettä (op) nostettua tukikuukautta kohti. Kela ja opintotukilautakunta seuraavat opintojen edistymistä vuosittain.

  • No labels