Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TutKIVA-hankkeessa syvennetään osaamista hyödyntää opetusteknologiaa, mobiililaitteita, sosiaalista mediaa ja verkkoympäristöjä. Aluksi arvioidaan lähtötilanne, jonka jälkeen sovelletaan tutkivan oppimisen menetelmää ja opetusteknologiaa opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa. Opettajat dokumentoivat hankematkansa avoimilla verkkosivuilla halauamallaan tavalla. Atto-integrontia on suunniteltu palavereissa opettajien, opetusalapäällikön ja muiden hankkeiden asiantuntijoiden kanssa, ks. alla muistiot. 

Atto-integrointi sote-alalla

PalaveritIdeointia 8.10.2013Ideointia 17.10.201328.10.2013   
Syksy
2013
 Muistio 8.10.

Atto-integrointi suunnittelupalaveri
Svi Galleria, klo 15-16.30 (1,5 t)
Maija, Laura, Kati, Hanna, Merja Rui


 • Salpaukseen wikisivun asialle VALU- hankkeessa ammatillisille tunneille tehty atto-tehtäviä 
 • JOUSTO Orimattilassa opettajat Erika ja Jutta englanti ja ruotsi: Kone- ja metallin työsalissa toteutus (joko kokonaan tai ensin teoria, sitten salissa käytäntö), kaksi opettajaa, 17 opiskelijaa, lukujärjestyksessä samanaikaisesti, samassa tilassa, samanaikaisesti. Opettajien asenne atto-opea kohtaan muuttui.  Tehtäviä esim. laadittiin säännöt, laitteet ja työkalut nimettiin englanniksi. Rasteja esim. kysy pariltasi säästä Hur(dant) är vädret?
Lähtökohdat Maija, Laura ja Kati:
 • koulutusohjelmissa (Laura sahu, Kati mp) ei ole pakollisia kieliä, vaikka ko:ssa (sahu/mielenterv mp) näyttökriteereissä ne mainitaan
 • valinnaisissa tutkinnon osissa olisi 1ov (eng/ru)
 • perusryhmä (hohu/kutu) on atto-kurssit mutta kokeilu sopisi (paremmin) ko:aan
 • verkkoaineistoa (Maijalla) jo on mutta nyt tavoitteena atto-integrointia top-jaksolla

IDEA

 • uusi atto-valinnainen, joka toteutetaan käytännön kentällä top:ssa (jos jäänyt tekemättä, tämä korvaisi sen, tai jos haluaa korottaa numeroa esim. amk:ia varten)

Maija, Kati, Laura - täydentäkää/korjatkaa!

 Muistio 17.10.

Stå 4B klo 15-16.30 (1,5 t)
Maija, Kati, Hanna, Pirkko Lakkonen

Kartoitusta:

 • tilanteita, joissa kieltä (ja kansainvälisyysosaamista) tarvitaan, esim. oppilaitosvierailijoiden kanssa.
  Idea
  : voitaisiin koota ennakkoon opiskelijoiden kanssa sanastoa
 • Atto-valinnaisena on Asiakaspalveluenglanti, mutta opiskelijat sekaryhmä.
 • Numerokorottajat (esim. amk:ia varten)
 • Nyt yksi Katin opiskelija lähdössä kv -vaihtoon (top:iin).
 • Portfolio, ks. alla idean kehittely:

IDEA
Katin, (mielenterveys ja päihdetyö -ko) opiskelijat tekevät portfolion, jossa myös kieliosuus (ruotsi/englanti).

 • Maija tulisi mukaan portfolioon, Kati mukana alkuinfossa.
  • nykyisin: alkuinfo ja itsenäistä opiskelua 56 t, 2ov, tehdään valmiiksi ennen top:ia 25.3. (koko tutkinto valmis 16.5.) Ohjaava opettaja Tapio Hämäläinen.
 • Tavoitteena ammatillisen identiteetin kielellinen vahvistaminen. 15 opiskelijan ryhmä.
 • Toteutus hankkeessa esim. lähitunnit 3x2t ja verkossa etänä ohjausta. Olisi 3 jaksossa (alkaa to 28.11.) top

Muita ideoita

 • Vapaasti valittava englanti
 • Täydennyskoulutus englantia
 • Arvosanan korottaminen, kertaus, amk valmentava

Aiemmin tehtyä, Kati

 • Toplaajassa tehty tunteiden peili. Työaikana täytetään, kerran viikossa, mikä pohdituttaa, vertaistuki tärkeää.

Maija ja Kati täydentäkää/korjatkaa!

 Muistio 28.10.

Fellmannia 303 klo 16-18
Maija, Laura, Hanna

Tausta ja ideointia (kertaus aiemmin puhutusta)

 • Koulutusohjelma Sairaanhoito ja huolenpito Sahu, ryhmä 13b.
 • Numeron korottaminen
 • Rästissä/suorittamatta oleva opintojakso
 • sopisi ajallisesti hyvin juuri viimeiseen top-jaksoon

Sopisi myös valinnaiseen:
Lähihoitaja vastaanottotyössä

 • paikallisesti tarjottava sote pt:n yksi kuudesta valinnaisesta tutkinnon osa (ops:ssa pitäisi ollakin top:na), laajuus 5 ov, 12 opiskelijaa sahu/12 ensihoidon ko:sta
 • jos top:ssa: harjoitellaan oikeaa vastaanottotilannetta, joka tehdään myös vieraalla kielellä
 • hyödyntää kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • ollut 1. jaksossa (ei ajallisesti sovi hankkeeseen; siirtäminen?)

Uusia ideoita hankkeeseen:

 • nyt opiskelija (jolla ruotsi suorittamatta) PHSOTEY:n neurologian osastolla, jossa 3 ruotsia puhuvaa top-ohjaajaa; yhteistyö heidän kanssaan?
 • Kirurgian pkl olisi luonteva paikka; tarvitaan valmius asiakaspalveluu englanti/ruotsi

 • Lamk kv-ryhmän kanssa yhteistyösopimus: terveystarkistus englanniksi keväällä (Laura
 • Kartoitetaan sahu-opiskelijat, joilla rästissä kieliä keväällä 2014, suoritus top:ssa (voisiko olla mukana myös ensihoitajia?)
 • 3. vuoden ko:ssa valinnaisena Yrittäjyys 1 ov, johon sisältyy yrittäjyyspäivä, jossa kielten rasti (liian pieni hankkeeseen?)
 • Opinnäytetyö on sahu:ssa toiminnallinen, josta myös kirjallinen raportti/työ

Muuta keskusteltua:

 • Sote/Hohu, perusopinnot, 2. vuoden opiskelijoita
 • Lukio-opinnot
 • Atto 2 ov englanti, 1 ov ruotsia

Maija ja Laura täydentäkää/korjatkaa!

   
Ideat    
Kati    
Laura    
     
     

 

 • No labels