Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Innobrokerit-projektin partneripalaveri

Aika Perjantai 1.4.2011 klo 13.00 - 15.00
Paikka Niemenkatu 73, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Paja
Läsnä Senja Jouttimäki, pääsihteeri, Yliopistokeskus
Mari Merenluoto, suunnittelija, Yliopistokeskus
Minna-Maija Salomaa, kehittämispäällikkö, Palmenia
Tiina Neva, tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Katariina Mäenpää, projektipäällikkö, Innovaatiokeskus

1 Ajankohtaista

 • tarjouskilpailu medianäkyvyydestä (mm. verkkosivut) alkuvuodesta, yhteisen verkkoalustan käyttöönotto (Moodle tms.)
 • Liiketalous, Muotoiluinstituutti ja Tekniikka yhteistyökoulutusalat: opettaja, opiskelija, yritys –kuvioon
  • näistä 9 innobrokeria, 33 muuta osallistujaa
 • "hiljaisen tiedon hallinta" yhtenä valmennuksen osana
 • Tieteellisen tiedon tuominen osaksi projektia TTY:n rooliksi?
 • Innobrokereissa uutta vrt. Innovaatiopromoottorit: yritysten osallistuminen, brokerointiajattelun jalkauttaminen
 • "Innobrokeri" ja "Innobroker" –termien rekisteröinti


2 Toiminnasta

 • partnereiltakin opiskelijoita mukaan, innovaatiot koulutuksessa, pilotointi, valmennuksen kehittäminen, omien toimintatapojen kehittäminen, sopii hyvin oppisopimustyyppiseen toimintaan, tavoitteena saada jokin koulutus/valmennus"tuote" jonka kanssa mennä yrityksiin
 • valmennuksen tuotteistaminen ja jatkuvuus, valmennuksen tuottaminen avoimena innovaatioprosessina (sosiaalinen media?), avointa suunnittelua -> syntyvä tuote joka tapauksessa ainutlaatuinen koska osallistujakombo ainutlaatuinen
 • mahdollisia asiantuntijoita: Lauri Repokari, Pekka Aula ja Eero Miettinen
 • pääpaino tekemisessä, sisäisen motivaation herättely
 • missio yrityksessä: yrityskulttuurin asteittainen muutos
 • valmennuksen suunnittelu mahdollisimman monipuolisesti
  • valmennusjaksot: syksy 2011 (perusopinnot), kevät 2012 (jatko-opinnot), syksy 2012 (syventävät opinnot)
  • innobrokerit käyvät kaikki, muille osia valmennustarjottimesta
  • kehikko valmennuksesta -> muotoutuu yrityskohtaisesti


 • Innovaatiotoiminnan kehittyminen korkeakouluyhteistyössä: valtava harppaus nykyiseen verrattuna (SJ)
 • "innovaatiobussi", "innovaatiotila keskustaan"
 • uusia erilaisia tapoja ratkaista asioita
 • Fellmannia-oppimiskeskus, kv-tukipalvelut, innovaationurkka ja neuvojarinki
 • brokereiden verkosto – vertaistuki
 • avoimuuden ajatus "ei se ole minulta pois"
 • pilotit tänä keväänä, linkittyvät jatkuvaan kehittämisvalmennukseen
 • Palmenian rooli: innovaatioviestintä
 • Koordinaatioyksikkö: eri toimijoiden linkittäminen (Fellmannia)
 • rajapinnat
 • yliopistojen rooli keskustan kehittämisessä
  • Keskustan eheytys-yhdistys (tms.) neljä vuoden aikaa
 • ympäristökampuksen kehittäminen
  • linkittyminen Urban Enviro –hankkeeseen, kv-opiskelijat
  • TTY:n pilotti UE 5. kurssi
 • seuraava ohjausryhmä 21.2.2011
 • projektikello?
 • Brysseli 2011 syksyllä?
 • LUT mukaan partneritapaamiseen?

Muistion laati Katariina Mäenpää, Tiina Nevan muistiinpanojen pohjalta

 • No labels